Kostol sv. Františka Assiského v Ponikách

vlajka sr
Kostol sv. Františka stojí na vyvýšenom kopci nad obcou Poniky od prvej štvrtiny 14. storočia. Jednoloďový kostol má plochý drevený strop. Svätyňa aj štvorcová sakristia sú zaklenuté krížovou klenbou. I toto miesto postihlo turecké plienenie. Objekt bol viackrát menený, prešiel výraznými stavebnými úpravami. V interiéri kostola sa nachádza súbor vzácnych stredovekých nástenných malieb z obdobia 14. až 15. storočia. Nachádzame v ňom kristologické scény, svätcov a svätice, Ladislavskú legendu, ale aj unikátne scény so zložitou symbolikou, doplnené nápisovými páskami. Stredoveká spoločnosť bola prevažne negramotná, maľby slúžili ako komunikačné médium. K radikálnej zmene, k úplnej regotizačnej obnove a návratu do pôvodného vzhľadu došlo v rokoch 1971-1992. Ide o najroziahlejšiu obnovu svojho druhu v modernej histórii pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Je označovaný ako “unikát stredoeurópskej gotiky”.

Church of St. Francis of Assissi in Poniky

vlajka anglicka
The Church of St. Francis has been situated atop the hill over the Poniky village since the first quar-ter of the 14th century. The single-nave church is specific for its flat wooden ceiling. The sanctuary and a square sacristy are roofed in a cross vault. This place also was struck by Turkish pillaging. The church has been reconstructed several times and has gone through extensive architectural improve-ments. In the interior, there is located a collection of precious medieval fresco paintings dating from the 14th and the 15th century. We can see Christological scenes, saintesses and saints, the legend of Ladislav but also unique scenes with complex symbols supplemented by epigraphic tapes. Medieval society was mostly illiterate, and paintings served as a means of communication. A radical change was made in 1971-1972 when the church was completely re-Gothicised, resulting in a return to the original design. It was the most extensive restoration ever in the modern history of cultural heritage and monument protection in Slovakia. The church is described as ´a unique jewel of Central European Gothic Architecture.´

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.