Kaplnka na Zvolenskom zámku

vlajka anglicka
Národná kultúrna pamiatka Zvolenský zámok patrí medzi najkrajšie stavby stredovekej architektúry na Slovensku. Gotický zámok v štýle talianskych kastelov dal na mieste staršej kúrie vybudovať kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou v poslednej tretine 14. storočia. Pôvodne slúžil ako občasné sídlo dvora a od roku 1424 patril uhorským kráľovnám. v 16. storočí, v dobe tureckého nebezpečenstva, plnil funkciu obrannej bašty stredoslovenských banských miest. v priebehu storočí bol viackrát prestavaný, a to v neskorogotickom, renesančnom a barokovom slohu. v 50. a 60. rokoch 20. storočia sa uskutočnila jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá mu vrátila goticko-renesančný charakter zo 16. storočia. Od roku 1969 sa v jeho priestoroch nachádzajú expozície Slovenskej národnej galérie. Zámok je v súčasnosti najbohatšou obrazárňou na Slovensku a jeho siene ponúkajú návštevníkom kolekciu starého umenia od 14. do 19. storočia. Na prízemí sa nachádza expozícia Gotické umenie, predstavujúca polychrómované skulptúry a tabuľové maľby – pôvodne súčasti gotických krídlových oltárov, pochádzajúce z rozličných regiónov stredovekej Európy. Súčasťou expozície sú aj reštaurátorské kópie sôch z hlavného Oltára sv. Jakuba od Majstra Pavla z Levoče a transfery nástenných malieb z 15. storočia. Na prvom poschodí sú sústredené dva expozičné celky: Ikony na Slovensku a Európske maliarstvo 16. – 19. storočia. Komornú zbierku ikon SNG, ktorých obsah je dedičstvom stredovekého byzantského maliarstva, tvoria prevažne diela z pravoslávnych a grécko-katolíckych komunít severovýchodného a východného Slovenska. V expozícii európskeho maliarstva usporiadanej podľa geografických a chronologických kritérií môžu návštevníci spoznať jednotlivé školy talianskeho, nizozemského, flámskeho a holandského maliarstva od manierizmu cez barok až po klasicizmus. Na svoje si v expozíciách prídu milovníci veľkých historických kompozícií, ale aj žánrových výjavov, krajinomalieb, zátiší či portrétov.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.