Drevený artikulárny kostol v Hronseku

vlajka sr
Evanjelický artikulárny kostol vznikol v období silnej katolizácie v prvej tretine 18. storočia. Podmienky jeho vzniku stanovili prísne pravidlá, artikuly vydané Uhorským snemom v Šoproni. Drevený kostol má hrázdenú konštrukciu, stojí na pôdoryse v tvare gréckeho kríža. Hlavné nosné prvky sú dielom tesárskeho remesla. Centrálny priestor kríženia hlavnej a priečnej lode je zaklenutý valenými klenbami. Barokový oltár je umiestnený vo východnej časti kríženia lodí. Jedinečné je amfiteatrálne usporiadanie lavíc, umožňujúce usadiť až 1100 osôb. Vďaka úžasnej akustike je tento priestor lákadlom pre organizovanie koncertov vážnej hudby. Od roku 2008 patrí spolu so zvonicou do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Azda najznámejším mužom, ktorý tu uzavrel manželstvo, bol Andrej Sládkovič. Avšak zobral si tunajšiu devu, nakoľko k naplneniu lásky s milovanou Marínou mu nebolo súdené.

Wooden Articular Church in Hronsek

vlajka anglicka
The Protestant articular church was built in the period of strong Catholicisation in the first third of the 18th century in accordance with the Articles issued by the Sopron Congress in the Kingdom of Hungary which introduced strict criteria for the Evangelical temples´ construction. The wooden church is unique in its half-timbered construction, having the shape of the Greek cross. The cardinal architectural features are based on the work of carpentry. The central space of principal nave and transept´s crossing is arched by barrel vaults. The Baroque Altar is situated in the eastern part of the naves´ crossing. The ordering of the benches on the choirs is unique and it can accommodate 1100 worshipers. Thanks to the excellent acoustics, it has become an ideal space for organizing concerts of classical music. The church and the adjacent bell tower have been registered as part of the UNESCO world cultural heritage heritage since 2008. Probably, the most famous man who got married here was Andrej Sládkovič. However, he married a local girl as his relationship with beloved Marína was, unfortunately, not destined to be fulfilled.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.