Kostol svätej Trojice vo Zvolene

vlajka sr
Pôvodný jednoduchý kostol vznikol prestavaním evanjelikmi zakúpeného Bossaniovského meštianskeho domu. Kostol bol dokončený roku 1785. Veža bola pristavená neskôr v rokoch 1856 – 1857 a postavil ju František Mikš z Tuhára. V rokoch 1830 – 1832 býval na v malom domčeku na dvore fary pri kostole kňaz Karol Kuzmány. V rokoch 1921-1922 bol kostol prestavaný v novogotickom slohu Slovensko českou účastinnou stavebnou spoločnosťou z Banskej Bystrice.

Church of the Holy Trinity in Zvolen

vlajka anglicka
Originally a simple church which dates back to the second half of the 18th century. It was rebuilt from the bourgeois house in the town´s square. A bell-tower and a 38-metre tall tower were added after the first half of the 19th century. In the 1920s, the church was reconstructed and gained a new Neogothic appearance. The construction is made up of three naves with polygonal closure, a tran-sept, and a tower with bell-tower. The interior paraphernalia of the building complies with the given period, with a tinge of Art Nouveau Decor. The Neogothic altar is composed of sandstone with marble columns dominated by the statue of Christ in white marble. In 2001, the church underwent a total reconstruction. There are Christmas concerts held regularly. During the period of 1930-1932, Karol Kuzmány, a Slovak priest, writer, patriot, co-founder and the first vice-chairman of the Matica slovenská (Slovakia´s scientific and cultural institution), lived in a small house situated in the yard of the local parsonage.

360-stupňová panoráma ako aj virtuálna prehliadka sú pripravené pre sledovanie pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu a preto neobsahujú žiadne menu, ktoré by rušilo pri pozeraní. Naspäť na túto stránku sa vrátite šípkou späť v prehliadači (pokiaľ pozeráte tieto stránky na počítači) alebo posunutím ovládača okuliarov smerom doľava ak pozeráte pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu.